Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius, Rome, 69 B.C. 1896.7.84
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
3.81
Silver Denarius, Rome, 69 B.C. 1937.158.153
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
3.68
Silver Denarius, Rome, 69 B.C. 2002.46.415
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
4.1
Silver Denarius, Rome, 69 B.C.. 2002.46.416
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.92
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
18
Βάρος
3.95
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
19
Βάρος
4.42
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
19
Βάρος
4.02
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.96
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
4.06
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.7
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.77
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.91
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.92
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
4.1
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.91
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
21
Βάρος
3.6
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
18
Βάρος
4.04
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.82-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.5
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.471-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.04
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.861-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.09
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.862-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.92
Denarius - Sydenham 801 - Crawford 405/2
Συλλογή
Badian Collection, Rutgers University
Διάμετρος
19
Βάρος
3.78
British Museum: 2002,0102.3806
Συλλογή
British Museum
Άξονας
3
Βάρος
3.77
British Museum: 1902,0206.146
Συλλογή
British Museum
Άξονας
3
Βάρος
4.03
British Museum: R.8585
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.6
British Museum: 1902,0206.145
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.98
British Museum: 1904,0204.159
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.77
British Museum: 1904,0204.160
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.97
British Museum: 1843,0116.941.X
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.85
British Museum: 1904,0204.162
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.86
British Museum: 2002,0102.3807
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.94
British Museum: 2002,0102.3804
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.85
British Museum: 2002,0102.3805
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.61
British Museum: 1904,0204.161
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.89

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.28
Διάμετρος
18.67
Βάρος
3.89

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης