Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Subtypes

Click on the link to the subtype to view all examples.

Subtype Εμπροσθότυπος Οπισθότυπος Παραδείγματα του ίδιου τύπου
RRC 388/1a
  • Τύπος: Helmeted head of Roma, right. Border of dots.
  • Θεότητα: Roma
  • Επιγραφή: ROMA / P·SATRIE/NVS
  • Τύπος: She-wolf, left. Border of dots.

objects: 8; «θησαυροί»: 45
RRC 388/1b
  • Τύπος: Helmeted head of Roma, right. Border of dots.
  • Δηλωτικό (Behind): Control-mark
  • Θεότητα: Roma
  • Επιγραφή: ROMA / P·SATRIE/NVS
  • Τύπος: She-wolf, left. Border of dots.

objects: 234; «θησαυροί»: 46

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Examples include all subtypes. Click on the subtype links above to view examples for an individual subtype.

Records 1 to 48 of 243

Silver Coin, Rome, 77 B.C.. 2002.46.374
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.84
Silver Coin, Rome, 77 B.C.. 1944.100.1962
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Βάρος
3.96
Silver Coin, Rome, 77 B.C. 2002.46.368
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.95
Silver Coin, Rome, 77 B.C.. 1944.100.1961
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Βάρος
3.81
Silver Coin, Rome, 77 B.C. 1941.131.196
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Βάρος
3.67
Silver Coin, Rome, 77 B.C.. 2002.46.369
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.84
Silver Coin, Rome, 77 B.C.. 2002.46.371
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.97
Silver Coin, Rome, 77 B.C.. 2002.46.373
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.85
Silver Coin, Rome, 77 B.C. 1908.89.24
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
3.95
Silver Coin, Rome, 77 B.C. 1965.276.4
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
3.72
Silver Coin, Rome, 77 B.C.. 2002.46.372
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.91
Silver Coin, Rome, 77 B.C. 1937.158.132
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
4.04
Silver Coin, Rome, 77 B.C. 1944.100.1960
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
3.84
Silver Coin, Rome, 77 B.C. 1987.26.89
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.87
Silver Coin, Rome, 77 B.C.. 2002.46.370
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.9
Silver Coin, Rome, 77 B.C. 1948.19.163
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Βάρος
3.19
Silver Coin, Rome, 77 B.C. 1977.214.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Βάρος
3.87
Silver Coin, Rome, 77 B.C. 1986.161.76
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Βάρος
3.7
Silver Coin, Rome, 77 B.C.. 1948.19.164
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Διάμετρος
16.0
Βάρος
3.13
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
17
Βάρος
3.96
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
18
Βάρος
4.05
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
18
Βάρος
3.81
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
18
Βάρος
3.87
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
18
Βάρος
3.86
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
19
Βάρος
3.77
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
10
Διάμετρος
17
Βάρος
3.79
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
10
Διάμετρος
18
Βάρος
3.74
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
10
Διάμετρος
18
Βάρος
3.86
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
10
Διάμετρος
18
Βάρος
3.9
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
10
Διάμετρος
19
Βάρος
3.93
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
10
Διάμετρος
19
Βάρος
3.97
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
15
Βάρος
3.26
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
17
Βάρος
4.35
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
18
Βάρος
3.91
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
18
Βάρος
3.95
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
18
Βάρος
4.09
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
19
Βάρος
3.22
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
17
Βάρος
3.85
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
17
Βάρος
3.84
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
17
Βάρος
3.63
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
3.82
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
3.79
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
3.8
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
3.9
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.92

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.64
Διάμετρος
17.99
Βάρος
3.78

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης