Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 59

Silver Denarius Serratus, Rome, 81 B.C.. 2002.46.295
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.94
Silver Denarius Serratus, Rome, 81 B.C. 2002.46.294
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.91
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
10
Διάμετρος
20
Βάρος
3.85
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
10
Διάμετρος
21
Βάρος
3.91
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.45
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.99
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.89
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
20
Βάρος
3.02
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
20
Βάρος
3.09
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
20
Βάρος
3.72
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
20
Βάρος
3.6
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
20
Βάρος
3.86
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
20
Βάρος
3.95
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
20
Βάρος
3.92
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
21
Βάρος
3.94
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.83
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.64
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.82
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.67
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.66
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.8
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.52
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.76
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
20
Βάρος
3.49
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
8
Διάμετρος
20
Βάρος
3.59
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
19
Βάρος
3.44
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
19
Βάρος
3.9
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
19
Βάρος
3.82
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
20
Βάρος
3.78
[Monnaie. Denarius serratus]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
20
Βάρος
3.76
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.781-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.94
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.782-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.93
Röm. Republik: C. Marius Capito 81 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
20
Βάρος
3.95
British Museum: 2002,0102.3203
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.43
British Museum: 2002,0102.3206
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.75
British Museum: 2002,0102.3212
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
3.74
British Museum: 1866,1201.4201
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
3.84
British Museum: 1936,1027.8
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
3.35
British Museum: R.8432
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
3.56
British Museum: 2002,0102.3204
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.81
British Museum: 1843,0116.781
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.82
British Museum: 2002,0102.3202
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
4.01
British Museum: 2002,0102.3208
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.84

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.23
Διάμετρος
19.62
Βάρος
3.76

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης