Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 139

Silver Denarius, Rome, 82 B.C. 1941.131.163
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Βάρος
3.93
Silver Denarius, Rome, 82 B.C. 1986.161.63
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Βάρος
3.77
Silver Denarius, Rome, 82 B.C. 2002.46.257
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
16.5
Βάρος
3.7
Silver Denarius, Rome, 82 B.C.. 1944.100.1010
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
3.48
Silver Denarius, Rome, 82 B.C. 1896.7.69
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Βάρος
3.91
Silver Denarius, Rome, 82 B.C. 1937.158.98
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Βάρος
3.77
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
17
Βάρος
3.73
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
18
Βάρος
3.95
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
18
Βάρος
3.88
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
10
Διάμετρος
18
Βάρος
4.01
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
17
Βάρος
3.89
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
18
Βάρος
3.74
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
17
Βάρος
3.97
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
17
Βάρος
3.81
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
17
Βάρος
4.25
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
3.89
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
17
Βάρος
3.77
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
17
Βάρος
3.67
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
18
Βάρος
3.67
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
18
Βάρος
4.09
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
18
Βάρος
3.71
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
17
Βάρος
3.15
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
18
Βάρος
3.65
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
17
Βάρος
4.01
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
17
Βάρος
3.99
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
18
Βάρος
3.92
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
18
Βάρος
3.72
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
19
Βάρος
3.94
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
19
Βάρος
3.77
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
16
Βάρος
3.86
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
17
Βάρος
3.76
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
17
Βάρος
3.62
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
17
Βάρος
4.11
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
4.13
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.69
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.95
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.76
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.97
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
3.87
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
4.03
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
3.49
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.77
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
4.2
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.72
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.85
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.93

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.54
Διάμετρος
17.78
Βάρος
3.82

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης