Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius, Rome, 85 B.C. 1980.109.3309
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Βάρος
3.87
Silver Denarius, Rome, 85 B.C. 1944.100.1000
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Βάρος
3.96
Silver Denarius, Rome, 85 B.C. 1987.26.63
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.93
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
21
Βάρος
4
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
21
Βάρος
3.94
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
20
Βάρος
3.8
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.84
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
4.06
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
21
Βάρος
3.55
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
21
Βάρος
3.91
Fitzwilliam Museum - Object CM.547-1960
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.57
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.47-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.83
Fitzwilliam Museum - Object CM.CA.173-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.88
Fitzwilliam Museum - Object CM.LS.3070-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.2
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.369-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.85
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.707-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.9
Denarius of Mn. Fonteius C.f., Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
3.77
Mn. Fonteius C.f.; Rom; 85 v.Chr.; Denar; Cra 353/1c
Συλλογή
University of Graz
Άξονας
6
Βάρος
2.89
Münze, Denar, 85 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Διάμετρος
20
Βάρος
3.732
Münze, Denar, 85 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Διάμετρος
19
Βάρος
3.466
Münze, Denar, 85 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
3.485
Römische Republik: Mn. Fonteius C. f. 85 v. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
3.74
British Museum: 2002,0102.2770
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.87
British Museum: R.8335
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
4
British Museum: 2002,0102.2769
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
4.09
British Museum: 1994,0915.219
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
3.75
British Museum: 1866,1201.4173
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.7
British Museum: R.8336
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.9
Römische Republik: Mn. Fonteius 85 v. Chr.
Συλλογή
Coin Collection of Ruhr-Universität Bochum
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
3.80
Römische Republik: Mn. Fonteius 85 v. Chr.
Συλλογή
Coin Collection of Ruhr-Universität Bochum
Άξονας
7
Διάμετρος
21
Βάρος
3.94
Röm. Republik: Mn. Fonteius C. f. 85 v. Chr.
Συλλογή
Digitales Münzkabinett der Universität Heidelberg
Άξονας
7
Διάμετρος
21
Βάρος
3.60

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.5
Διάμετρος
18.34
Βάρος
3.79

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης