Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 1972

Silver Coin, Rome, 90 B.C. 1995.11.1846
Συλλογή
American Numismatic Society
Διάμετρος
27.5
Βάρος
3.9
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1922.109.12
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Βάρος
3.64
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1922.109.3
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Βάρος
3.89
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1922.109.4
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Βάρος
3.53
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1922.109.7
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Βάρος
3.97
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1944.100.834
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Βάρος
3.89
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1944.100.844
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Βάρος
4.1
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1947.2.69
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Βάρος
3.79
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1947.2.74
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Βάρος
4.02
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1986.161.41
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Βάρος
3.84
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1986.161.43
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Βάρος
3.84
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1986.161.45
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Βάρος
3.97
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1922.109.18
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Βάρος
3.74
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1922.109.33
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Βάρος
3.8
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1937.158.74
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Βάρος
3.96
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1937.158.75
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Βάρος
3.92
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1941.131.136
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Βάρος
3.87
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1941.131.137
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Βάρος
3.67
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1944.100.835
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Βάρος
3.53
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1944.100.838
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Βάρος
3.59
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1986.161.40
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Βάρος
3.83
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 2002.46.212
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.9
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1944.100.828
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Βάρος
3.98
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1944.100.845
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Βάρος
3.83
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1947.2.75
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Βάρος
3.84
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1986.161.34
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Βάρος
3.88
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 2002.46.219
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.97
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1922.109.22
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Βάρος
3.94
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1944.100.820
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Βάρος
3.85
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1944.100.822
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Βάρος
3.528
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1944.100.823
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Βάρος
3.9
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1944.100.836
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Βάρος
4.02
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1948.19.79
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Βάρος
3.95
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1976.999.10
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Βάρος
3.78
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1986.161.35
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Βάρος
3.94
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1986.161.38
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Βάρος
3.83
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1893.5.30
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.86
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 2002.46.221
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.91
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1896.7.58
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Βάρος
4.01
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1922.109.10
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Βάρος
4.02
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1922.109.17
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Βάρος
3.95
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1922.109.2
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Βάρος
4.0
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1922.109.25
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Βάρος
3.96
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1922.109.27
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Βάρος
3.61
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1937.158.76
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Βάρος
4.04
Silver Coin, Rome, 90 B.C. 1944.100.819
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Βάρος
3.705
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1944.100.850
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Βάρος
3.91
Silver Coin, Rome, 90 B.C.. 1944.100.854
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Βάρος
3.99

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.49
Διάμετρος
18.77
Βάρος
3.85

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης