Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin, Rome, 101 B.C. 1893.5.2
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Βάρος
2.83
Silver Coin, Rome, 101 B.C. 1950.103.18
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Βάρος
3.81
Silver Coin, Rome, 101 B.C. 1938.123.19
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.36
Silver Coin, Rome, 101 B.C. 1941.131.118
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Βάρος
3.87
Silver Coin, Rome, 101 B.C. 1937.158.48
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Βάρος
4.09
Silver Coin, Rome, 101 B.C. 1944.100.691
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Βάρος
3.99
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
10
Διάμετρος
20
Βάρος
3.8
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
21
Βάρος
3.75
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
20
Βάρος
3.96
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
20
Βάρος
3.37
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
19
Βάρος
3.09
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.306-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.95
Denarius of L. Julius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
2
Βάρος
3.98
Röm. Republik: L. Iulius 101 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
2
Διάμετρος
20
Βάρος
3.87
Röm. Republik: L. Iulius 101 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
21
Βάρος
3.94
Coin, Roman Republic, [101 BC]
Συλλογή
Royal Library of Belgium
Άξονας
3
Διάμετρος
19.8
Βάρος
3.83
Denarius - Sydenham 585 - Crawford 323/1
Συλλογή
Badian Collection, Rutgers University
Διάμετρος
2
Βάρος
4.0
Swiss National Museum: AMI.RK-192
Συλλογή
Swiss National Museum
Άξονας
11
Διάμετρος
19
Βάρος
3.61
Römische Republik: L. Iulius 101 v. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
15
Διάμετρος
0
Βάρος
3.84
British Museum: R.7974
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.92
British Museum: R.7975
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.79
British Museum: R.7973
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.92
British Museum: 1901,0407.387
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.83
British Museum: 2002,0102.1642
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
3.7
British Museum: 2002,0102.1641
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
3.99
British Museum: 1946,1004.55
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
3.93
British Museum: 2002,0102.1643
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.83
British Museum: R.7972
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.95

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.78
Διάμετρος
17.42
Βάρος
3.72

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης