Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Münze, Denar, 108 oder 107 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.830
Denarius - Sydenham 566a - Crawford 307/1c
Συλλογή
Badian Collection, Rutgers University
Διάμετρος
20
Βάρος
3.9
British Museum: R.7848
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.55
British Museum: 1843,0116.593
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.88
British Museum: R1956,0409.32
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.84
British Museum: 1932,0306.4
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.83
British Museum: 1901,0407.344
Συλλογή
British Museum
Άξονας
3
Βάρος
3.93
British Museum: 1901,0407.347
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
3.88
British Museum: R.7845
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.99
British Museum: 1843,0116.589
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.72
British Museum: R.7844
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.5
British Museum: R.7849
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.63

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.44
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.73

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης