Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 49

Fitzwilliam Museum - Object CM.104-1936
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.36
Fitzwilliam Museum - Object CM.50.565-1939
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
6.55
Fitzwilliam Museum - Object CM.LS.3013-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
6.81
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.32-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
6.9
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.734-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
6.35
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.735-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
6.75
Fitzwilliam Museum - Object CM.SJ.141-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
7.36
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.457-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
6.94
Didrachm with heads of Dioscuri
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
23.5
Βάρος
6.63
Römisch-Kampanisch 225-214 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
11
Διάμετρος
21
Βάρος
6.72
Römisch-Kampanisch 225-214 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
21
Βάρος
6.36
Römisch-Kampanisch 225-214 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
22
Βάρος
6.69
Römisch-Kampanisch 225-214 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
22
Βάρος
6.76
Römisch-Kampanisch 225-214 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
9
Διάμετρος
20
Βάρος
6.45
Römisch-Kampanisch 225-214 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
9
Διάμετρος
20
Βάρος
6.17
British Museum: 1869,0709.20
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
6.64
British Museum: 1931,1014.3
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
6.12
British Museum: R.6356
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
6.23
British Museum: 1964,1203.172
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
6.68
British Museum: 1931,0504.53
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
6.39
British Museum: R.6357
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
6.46
British Museum: 1931,0504.56
Συλλογή
British Museum
Άξονας
3
Βάρος
6.63
British Museum: R.6355
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
6.39
British Museum: 1964,1203.173
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
6.38
British Museum: 1931,0504.57
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
6.49
British Museum: 1931,0504.18
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
6.56
British Museum: 1868,0514.52
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
6.77
British Museum: R.6354
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
6.47
British Museum: 1931,0504.52
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
6.77
British Museum: 1931,0504.21
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
6.67
British Museum: 1860,0328.204
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
6.95
British Museum: 1931,0504.22
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
6.38
British Museum: 1964,1203.171
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
6.54
British Museum: 1931,0504.15
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
6.59
British Museum: 1931,0504.19
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
6.14
British Museum: 1935,0608.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
6.41

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.47
Διάμετρος
21.5
Βάρος
6.53

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης