Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 54

Silver Denarius, Rome, 111 B.C. - 110 B.C.. 1944.100.625
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.94
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
1
Διάμετρος
17
Βάρος
3.8
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
11
Διάμετρος
18
Βάρος
3.64
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
18
Βάρος
2.8
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
19
Βάρος
3.97
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
19
Βάρος
4.01
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
17
Βάρος
3.81
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
17
Βάρος
3.84
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.95
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
2.62
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.32
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.71
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
8
Διάμετρος
16
Βάρος
3.47
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
8
Διάμετρος
18
Βάρος
3.01
Fitzwilliam Museum - Object CM.CA.119-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.93
Fitzwilliam Museum - Object CM.CR.74-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.91
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.255-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.77
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.256-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.98
Fitzwilliam Museum - Object CM.YG.573-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.91
Münze, Denar, 111 oder 110 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Διάμετρος
17
Βάρος
3.958
Münze, Denar, 111 oder 110 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
4
Διάμετρος
17
Βάρος
3.798
British Museum: R.25
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.69
British Museum: 2002,0102.1133
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.98
British Museum: 1843,0116.505
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
3.98
British Museum: 1901,0407.520
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.75
British Museum: R.7819
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
4.08
British Museum: 2002,0102.1132
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
3.86
British Museum: 1933,0205.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.86
RRC 299.1b
Συλλογή
Classical Museum, University College Dublin
Άξονας
3
Διάμετρος
18
Βάρος
3.81

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.16
Διάμετρος
17
Βάρος
3.67

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης