Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Fitzwilliam Museum - Object CM.CA.116-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.7
Denarius of Cn. Cornelius Cn.f. Blasio, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
9
Βάρος
3.88
Röm. Republik: Cn. Cornelius Blasio 112/111 v. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
8
Διάμετρος
18
Βάρος
3.94
British Museum: R.7805
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.99
British Museum: 1946,1004.49
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.88
British Museum: 2002,0102.1094
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
3.8
British Museum: 1932,0706.23.146
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
3.97
British Museum: 1968,0705.4
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
4

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8
Διάμετρος
18
Βάρος
3.88

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης