Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 50

Silver Coin, Rome, 115 B.C. - 114 B.C. 1987.26.24
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.95
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
10
Διάμετρος
21
Βάρος
3.86
[Monnaie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
21
Βάρος
3.91
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
22
Βάρος
3.9
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
20
Βάρος
3.88
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
21
Βάρος
3.76
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
22
Βάρος
3.88
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
8
Διάμετρος
20
Βάρος
3.86
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
8
Διάμετρος
21
Βάρος
3.8
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
20
Βάρος
3.81
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
21
Βάρος
3.88
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
22
Βάρος
3.83
Fitzwilliam Museum - Object CM.50.606-1939
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.96
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.236-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.81
Fitzwilliam Museum - Object CM.SJ.155-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.69
Anonymous Denarius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
3.92
Röm. Republik: Denar 115-114 v. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
9
Διάμετρος
19
Βάρος
3.90
Münze, Denar, 115 oder 114 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
17
Βάρος
3.856
Münze, Denar, 115 oder 114 v. Chr
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
8
Διάμετρος
21
Βάρος
3.622
Röm. Republik: Anonym: 115-114 v. Chr. 115–114 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
11
Διάμετρος
21
Βάρος
3.84
Coin, Roman Republic, [115-114 BC]
Συλλογή
Royal Library of Belgium
Άξονας
9
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.88
Denarius - Sydenham 530 - Crawford 287/1
Συλλογή
Badian Collection, Rutgers University
Διάμετρος
21
Βάρος
3.9
Römische Republik ca. 115-114 v. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
11
Διάμετρος
0
Βάρος
3.88
British Museum: 2002,0102.5331
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.79
British Museum: 1994,0915.256
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.86
British Museum: 1934,1011.34
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
3.88
British Museum: 2002,0102.1040
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.9
British Museum: R.7773
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.81
British Museum: 1946,1004.45
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.81
British Museum: 1843,0116.80
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.9
British Museum: 2002,0102.5090
Συλλογή
British Museum
Άξονας
3
Βάρος
3.86
British Museum: 2002,0102.1041
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.89
British Museum: 2002,0102.1039
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.88
British Museum: RPK,p306F.1.Rom
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.83
British Museum: R.7772
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.87
RRC 287/1
Συλλογή
Classical Museum, University College Dublin
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.79
RRC 287/1
Συλλογή
Classical Museum, University College Dublin
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.79
RRC 287/1
Συλλογή
Classical Museum, University College Dublin
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.79

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.56
Διάμετρος
19.7
Βάρος
3.82

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης