Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius, Rome, 141 B.C. 1944.100.362
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Βάρος
3.39
Silver Denarius, Rome, 141 B.C. 1983.157.11
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.58
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
3.92
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
2
Διάμετρος
18
Βάρος
3.8
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
18
Βάρος
3.88
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
17
Βάρος
3.51
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
4
Διάμετρος
18
Βάρος
3.38
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
17
Βάρος
3.84
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
3.79
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.84
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
8
Διάμετρος
18
Βάρος
3.88
[Monnaie. Denarius]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
8
Διάμετρος
18
Βάρος
3.9
Fitzwilliam Museum - Object CM.RR.158-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.59
Münze, Denar, 141 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
4
Διάμετρος
17
Βάρος
3.657
British Museum: R.7535
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.74
British Museum: R.19
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.78
British Museum: 1867,0101.1409
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
3.78
British Museum: 1868,0514.43
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.84
British Museum: 2002,0102.821
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
3.82
British Museum: 2002,0102.820
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.91

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.14
Διάμετρος
16.53
Βάρος
3.71

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης