Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Coin, Rome, 146 BC. 1944.100.359
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
31.5
Βάρος
22.81
Bronze Coin, Rome, 146 BC 1944.100.358
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
32.3
Βάρος
26.03
[Monnaie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-5023
Άξονας
1
Διάμετρος
31
Βάρος
27.08
[Monnaie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-5025
Άξονας
10
Διάμετρος
30
Βάρος
26.84
[Monnaie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-5035
Άξονας
12
Διάμετρος
31
Βάρος
18.27
[Monnaie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-5027
Άξονας
12
Διάμετρος
33
Βάρος
26.04
[Monnaie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-5028
Άξονας
2
Διάμετρος
31
Βάρος
25.58
[Monnaie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-5031
Άξονας
2
Διάμετρος
31
Βάρος
23.07
[Monnaie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-5026
Άξονας
2
Διάμετρος
32
Βάρος
26.62
[Monnaie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-5036
Άξονας
2
Διάμετρος
32
Βάρος
23.02
[Monnaie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-5024
Άξονας
4
Διάμετρος
31
Βάρος
26.82
[Monnaie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-5029
Άξονας
5
Διάμετρος
32
Βάρος
24.57
[Monnaie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-5033
Άξονας
6
Διάμετρος
33
Βάρος
22.24
[Monnaie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-5030
Άξονας
7
Διάμετρος
30
Βάρος
23.49
[Monnaie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-5032
Άξονας
7
Διάμετρος
31
Βάρος
23.04
[Monnaie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-5034
Άξονας
9
Διάμετρος
31
Βάρος
21.06
British Museum: 1867,0101.1467
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
20.26
British Museum: 1864,0718.2
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
25.87

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.78
Διάμετρος
31.42
Βάρος
24.04

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης