Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius, Rome, 155 B.C. 1896.7.6
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Βάρος
3.7
Silver Denarius, Rome, 155 B.C. 1944.100.289
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Βάρος
3.69
Silver Denarius, Rome, 155 B.C. 1974.26.2
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Βάρος
3.57
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.92
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
3
Διάμετρος
18
Βάρος
3.62
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.17
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
5
Διάμετρος
20
Βάρος
3.71
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.95
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
17
Βάρος
3.52
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
18
Βάρος
4.03
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.45
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
8
Διάμετρος
21
Βάρος
3.51
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
19
Βάρος
3.47
[Monnaie. Denarius, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Άξονας
9
Διάμετρος
20
Βάρος
3.81
Münze, Denar, 154 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Διάμετρος
17
Βάρος
3.673
Münze, Denar, 155 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Διάμετρος
18
Βάρος
3.805
Denarius - Sydenham 377 - Crawford 199/1a
Συλλογή
Badian Collection, Rutgers University
Διάμετρος
18
Βάρος
4.29
British Museum: R.7422
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.81
British Museum: 1985,1007.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.56
British Museum: 2002,0102.745
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.47
British Museum: 2002,0102.742
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.1
British Museum: R.7421
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.56
British Museum: R.7420
Συλλογή
British Museum
Άξονας
3
Βάρος
3.34
British Museum: 1860,0328.32
Συλλογή
British Museum
Άξονας
3
Βάρος
3.71
British Museum: 1932,0706.23.8
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
4.34
British Museum: 1985,1007.2
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
2.7
British Museum: 2002,0102.744
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
3.73
British Museum: 2002,0102.743
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.6
British Museum: R.7423
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.43
British Museum: 1901,0407.68
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
3.94
British Museum: R.7419
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.72

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.31
Διάμετρος
18.47
Βάρος
3.67

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης