Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

[Monnaie. Aes signatum]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
REP-424
Άξονας
0
Βάρος
1526.1
British Museum: 1867,0212.4
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1491
British Museum: R.10677
Συλλογή
British Museum
Βάρος
396

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Βάρος
1137.7

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης