Nickel 1/2 kurush/20 para/yirmilik of Muhammad V, Qustantiniyya, 1911 - 1912. 0000.999.15278

Canonical URI: http://numismatics.org/collection/0000.999.15278