Δηλωτικό URI: http://numismatics.org/agco/symbol/monogram.demetrius.3
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1
Χρονολόγηση
290 BCE - 289 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Αρχαία Πέλλα
Εμπροσθότυπος
Head of Demetrius right with diadem and aegis, and adorned with bull's horns
Οπισθότυπος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ: Poseidon standing left, resting foot on rock and holding trident
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Οπισθότυπος

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος